"Végzős hallgatók elégedettség mérése 2011" bővebben" /> Minőségirányítás – Oldal 8

Végzős hallgatók elégedettség mérése 2011

Minden záróvizsga alkalmával fel kell mérni a végzős hallgatók elégedettségét. A megkérdezés előnye, hogy a végzettek élményei még frissek, viszont már nincs meg az a függelmi viszony, ami egy esetleges félelemből adódó torzítást eredményezhetne. Az alábbi dokumentumban a 2011januári, valamit a 2011 júliusi záróvizsgák eredményei találhatóak összesítve, illetve karonként lebontva.

“Végzős hallgatók elégedettség mérése 2011” bővebben

Minőségfejlesztési program 2011

Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását, az oktatók hallgatói véleményezésének rendjét az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított és működtetett minőségirányítási rendszer keretei között valósítja meg.

A Minőségfejlesztési program tartalmazza:

  • A minőségirányítási rendszer sajátosságai
  • A 2010-es év minőségfejlesztési programjának értékelése
  • Minőségügyi terv 2011-es évre

Minőségfejlesztési program 2011 v2

Záróvizsga Bizottsági Elnökök véleménye 2010

A minőség megítélése szempontjából a záróvizsga, mint értékelendő szempont – ellenőrzési pont – jelenik meg. Ennek megfelelően a záróvizsga elnökök rendszeresen elmondják véleményüket a szakmai tartalomról, valamit a hallgatók felkészültségéről. Az alábbi dokumentumokban megtalálható a kitöltött kérdőív, valamint a kérdőívek feldolgozásának eredményei.

“Záróvizsga Bizottsági Elnökök véleménye 2010” bővebben

DPR kutatási tanulmány – 2010. május-június

A hallgatói motiváció felmérés célja, hogy információt gyűjtsünk aktív hallgatóink és miként tervezik jövőjüket. Ehhez kívánjuk a képzést és a jövőbeli kapcsolattartást jobbá tenni. A végzett hallgatók felmérése során a jövőbeli terveken túl az elhelyezkedéssel kapcsolatos információkat, illetve intézményünk volt hallgatóink általi megítélését kívánjuk megismerni néhány év távlatában, illetve rendszeres adatfelvételezéssel ennek a vélekedésnek a trendjéből kívánunk használható következtetéseket tenni.

“DPR kutatási tanulmány – 2010. május-június” bővebben

Marketing felmérés 2010

Az őszi félévben minden évben felmérjük az első évfolyamos hallgatók véleményét arról, hogy milyennek ítélik meg az egyetem marketing tevékenységét. A felmérés eredménye remélhetőleg hasznos információkkal szolgál az egész intézmény, illetve a karok marketing stratégiájának kidolgozásához.

“Marketing felmérés 2010” bővebben

Végzős hallgatók elégedettség mérése 2010

Minden záróvizsga alkalmával fel kell mérni a végzős hallgatók elégedettségét. A megkérdezés előnye, hogy a végzettek élményei még frissek, viszont már nincs meg az a függelmi viszony, ami egy esetleges félelemből adódó torzítást eredményezhetne. Az alábbi dokumentumban a 2010 januári, valamit a 2010 júliusi záróvizsgák eredményei találhatóak összesítve, illetve karonként lebontva.

“Végzős hallgatók elégedettség mérése 2010” bővebben

A felsőoktatási intézmény C-SWOT elemzésének egy lehetséges megvalósítása

A C-SWOT elemzés az intézményi (FOI, kar) önértékelés egyik hatékony módszere. A SWOT betűszó: a strength (erősség), weakness (gyengeség), opportunity (lehetőség) és threat (veszély) angol szavak kezdőbetűi. Ezek a szempontok adnak segítséget a megfelelő kategóriák szerinti tényfeltáráshoz, amelyek információk, vélemények az intézményről, a folyamatok eredményességéről, a tennivalókról. A gondolatokat reális keretbe tereli, ha a problémák értékelésénél tisztában vagyunk azokkal a korlátokkal (c – „circumscription”), melyek az intézmény működéséből objektív módon, befolyásolhatatlanul adott.

https://mir.uni-obuda.hu/_dokumentumok/c-swotv3.pdf

MAB akkreditációra való felkészülés

2010. október 18-án délután az akkreditációra vonatkozó előkészületi megbeszélést tartottunk, melyen az új Minőségirányítási Tanács tagjain kívül a karokról (központoktól) a minőségirányítás ügyében megbízottak, az akkreditációs ügyeket kari szinten összefogó hivatalvezetők és a HÖK vezetők vettek részt. Az egyes feladatok meghatározásához jó alapul szolgált a még nem végleges, de részletesen kidolgozott Akkreditációs útmutató, melyet a MAB az értekezlet idejében véleményeztet az intézményekkel a jóváhagyás előtt.
Az akkreditációval kapcsolatos önértékelés kidolgozásához egy feladattervet, a munkamegosztást segítő felelősökre tett javaslatot, valamint az egyes fázisok mérföldköveit tartalmazó anyag készült, melyet a megjelenítés szerint mellékelünk.
A közös értékelés és tervezés arról tanúskodott, hogy a legtöbb kérdésben az adatgyűjtő, értékelő munka már megkezdődött. Remény mutatkozik arra, hogy az akkreditáció az ellenőrzés okozta kényelmetlenség helyett a biztonságos és problémamentes működést fogja szolgálni.

MAB akkreditációra való felkészülés

A marketing felmérés nyertesei

Hétfő hajnalban lezárult az egyetem marketing felmérése. Köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet és ezzel hozzájárult az Egyetem marketing tevékenységének fejlesztéséhez. A meghirdetettnek megfelelően kisorsolásra kerültek karonként/központonként a páros gólyabál belépők.
A nyertesek a következők:

kar/központ email cím
AREK lusy13 (a) freemail.hu
BGK virus_fereg (a) citromail.hu
KGK turist88 (a) citromail.hu
KVK toth.marcell91 (a) citromail.hu
NIK dilergore (a) gmail.com
RKK torpfuless (a) citromail.hu

A nyerteseket értesítettük. Gratulálunk nekik!

A nyerteseket a random.org segítségével sorsoltuk ki.