"Köpeny felmérés eredménye" bővebben" /> Szervezetfejlesztés – Minőségirányítás

Köpeny felmérés eredménye

Az Óbudai Egyetem vezetése a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Óbudai Egyetem Intézményi Szervezete elnöke kezdeményezésére – a Minőségirányítási Osztály közreműködésével – felmérést végzett az oktatói, tanári és kutatói  munkakörben foglalkoztatottak körében a kollektív szerződésben rögzített munkaköpeny jogosultság kiterjesztésé tárgyban. „Köpeny felmérés eredménye” bővebben

A felsőoktatási intézmény C-SWOT elemzésének egy lehetséges megvalósítása

A C-SWOT elemzés az intézményi (FOI, kar) önértékelés egyik hatékony módszere. A SWOT betűszó: a strength (erősség), weakness (gyengeség), opportunity (lehetőség) és threat (veszély) angol szavak kezdőbetűi. Ezek a szempontok adnak segítséget a megfelelő kategóriák szerinti tényfeltáráshoz, amelyek információk, vélemények az intézményről, a folyamatok eredményességéről, a tennivalókról. A gondolatokat reális keretbe tereli, ha a problémák értékelésénél tisztában vagyunk azokkal a korlátokkal (c – „circumscription”), melyek az intézmény működéséből objektív módon, befolyásolhatatlanul adott.

https://mir.uni-obuda.hu/_dokumentumok/c-swotv3.pdf

MAB akkreditációra való felkészülés

2010. október 18-án délután az akkreditációra vonatkozó előkészületi megbeszélést tartottunk, melyen az új Minőségirányítási Tanács tagjain kívül a karokról (központoktól) a minőségirányítás ügyében megbízottak, az akkreditációs ügyeket kari szinten összefogó hivatalvezetők és a HÖK vezetők vettek részt. Az egyes feladatok meghatározásához jó alapul szolgált a még nem végleges, de részletesen kidolgozott Akkreditációs útmutató, melyet a MAB az értekezlet idejében véleményeztet az intézményekkel a jóváhagyás előtt.
Az akkreditációval kapcsolatos önértékelés kidolgozásához egy feladattervet, a munkamegosztást segítő felelősökre tett javaslatot, valamint az egyes fázisok mérföldköveit tartalmazó anyag készült, melyet a megjelenítés szerint mellékelünk.
A közös értékelés és tervezés arról tanúskodott, hogy a legtöbb kérdésben az adatgyűjtő, értékelő munka már megkezdődött. Remény mutatkozik arra, hogy az akkreditáció az ellenőrzés okozta kényelmetlenség helyett a biztonságos és problémamentes működést fogja szolgálni.

MAB akkreditációra való felkészülés