Minőségpolitika

Az Óbudai Egyetem Minőségpolitikája

Az Óbudai Egyetem az egyetemes, az elmélyült gondolkodásmód kialakítására képes szakmai, tudományos szemlélet kialakításával, a globális felsőoktatási piac aktív és elismert szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény. Alapvető küldetése a tudás, az ismeretek magas szintű átadásával, fejlesztésével és az innovációval a társadalom, a gazdaság, az ipari partnerek szolgálata.

Az Egyetem vezetése az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott stratégia megvalósítása érdekében aktív szerepet vállalva elkötelezi magát a minőségfejlesztés mellett. Tevékenységét a felsőoktatási ágazati minőségpolitikával, a „Fokozatváltás a felsőoktatásban, a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalával” koncepcióval összhangban szabályozza és folyamatosan tökéletesíti.

Az új, sokarcú, hallgatóközpontú felsőoktatási modell kialakításával célunk olyan mérnökök, informatikusok, matematikusok, közgazdászok, mérnöktanárok és doktorok kibocsátása, akik kritikus, nyitott gondolkodással, kezdeményezőkészséggel, hivatástudattal, nemzeti hovatartozással és kapcsolatteremtő készséggel szilárd jellemű személyiséggel rendelkeznek.

Célunk egy olyan Egyetem kialakítása, amely hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, gyakorlatorientált, az ipar igényeit kielégítő, magas szintű felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytat megújuló infrastrukturális környezetben.

Az Egyetem projekt alapú, a valós vállalati feladatok megoldására építő, inkubátor egységeket létesítő képzés keretben kívánja továbbfejleszteni tevékenységét. A gazdaság szereplőivel, a helyi közösségekkel együttműködő új modellben a cégek, kutatóhelyeik, laboratóriumaik telepítésével, a duális képzés kiterjesztésével, a hallgatók bevonásával járulnak hozzá a magas színvonalú gyakorlati képzéshez, a kutatáshoz. A modell széles teret nyit az idegen nyelvű képzésnek, a külföldi hallgatók bevonásának, az oktatás és kutatás nemzetközi jellegének erősítéséhez.

Az Intézmény tevékenységében kiemelt szerep jut a humánerőforrás fejlesztésére, a személyes és az egyetemi érdekek harmonikus összehangolására, az oktatásban résztvevők gondolkodási és módszertani szabadságának, szabad kutatási témaválasztásának biztosítására, a vezetői példamutatásra és a személyes elkötelezettségre.

Az Egyetem vezetése törekszik az Egyetem polgárainak minőségközpontú gondolkodásmódjának fejlesztésére, arra, hogy a minőség iránti elkötelezettség minden munkatársnál belső késztetéssé váljon, életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítva ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék, erősödjön tulajdonosi szemléletük.

Az Egyetem a felmerülő kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében komplex belső kontrollrendszert alakított ki, az alap- és támogató folyamatok összességének szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében.

Egyetemünk polgárai közös érdeke és felelőssége összhangban az ESG (Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 2015. sztenderdjeivel és irányelveivel, az MSZ EN ISO 9001:2015-ös szabvány szerinti minőségirányítási rendszer magas színvonalú üzemeltetése, a minőségfejlesztési célok megismerésével, az azokkal való azonosulással, továbbá a személyes tevékenységek teljesítésével a megfogalmazott elvárások érvényesítése.

Budapest, 2018. június 11.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.