MAB akkreditációra való felkészülés

2010. október 18-án délután az akkreditációra vonatkozó előkészületi megbeszélést tartottunk, melyen az új Minőségirányítási Tanács tagjain kívül a karokról (központoktól) a minőségirányítás ügyében megbízottak, az akkreditációs ügyeket kari szinten összefogó hivatalvezetők és a HÖK vezetők vettek részt. Az egyes feladatok meghatározásához jó alapul szolgált a még nem végleges, de részletesen kidolgozott Akkreditációs útmutató, melyet a MAB az értekezlet idejében véleményeztet az intézményekkel a jóváhagyás előtt.
Az akkreditációval kapcsolatos önértékelés kidolgozásához egy feladattervet, a munkamegosztást segítő felelősökre tett javaslatot, valamint az egyes fázisok mérföldköveit tartalmazó anyag készült, melyet a megjelenítés szerint mellékelünk.
A közös értékelés és tervezés arról tanúskodott, hogy a legtöbb kérdésben az adatgyűjtő, értékelő munka már megkezdődött. Remény mutatkozik arra, hogy az akkreditáció az ellenőrzés okozta kényelmetlenség helyett a biztonságos és problémamentes működést fogja szolgálni.

MAB akkreditációra való felkészülés

A marketing felmérés nyertesei

Hétfő hajnalban lezárult az egyetem marketing felmérése. Köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet és ezzel hozzájárult az Egyetem marketing tevékenységének fejlesztéséhez. A meghirdetettnek megfelelően kisorsolásra kerültek karonként/központonként a páros gólyabál belépők.
A nyertesek a következők:

kar/központ email cím
AREK lusy13 (a) freemail.hu
BGK virus_fereg (a) citromail.hu
KGK turist88 (a) citromail.hu
KVK toth.marcell91 (a) citromail.hu
NIK dilergore (a) gmail.com
RKK torpfuless (a) citromail.hu

A nyerteseket értesítettük. Gratulálunk nekik!

A nyerteseket a random.org segítségével sorsoltuk ki.

Eljárások frissítése

2010. március 1-el az eljárások új változatai léptek érvénybe, amelyek már megfelelnek az egyetemi dokumentációs rendszer formai követelményeinek. Jelenleg az első négy eljárás új változata érhető el, de a jóváhagyások után folyamatosan frissül a többi is.

update: Az összes eljárás jóváhagyásra került!

A dokumentációban történt változások az alábbi fájlban találhatók

Minőségfejlesztési program 2010

Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását, az oktatók hallgatói véleményezésének rendjét az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított és működtetett minőségirányítási rendszer keretei között valósítja meg.

A Minőségfejlesztési program tartalmazza:

  • A minőségirányítási rendszer sajátosságai
  • A 2009-es év minőségfejlesztési programjának értékelése
  • Minőségügyi terv 2010-es évre

Minőségfejlesztési program 2010 v1

Felsőoktatási minőségdíj 2009 pályázati anyag

A Felsőoktatási Minőségi Díjjal évente azon felsőoktatási intézmények teljesítményét ismerik el, amelyek eredményesen alkalmazzák a minőségirányítási rendszert. Ennek részeként folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztést valósítanak meg, az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló minőségfejlesztést, folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását. Egyúttal a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. A díjban részesülők vállalják, hogy a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat közzéteszik az intézmény honlapján.

Felsőoktatási Minőségi Díjat kapott a Budapesti Műszaki Főiskola

Hiller István oktatási és kulturális miniszter döntése alapján a 2009. évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázaton Felsőoktatási Minőségi Díj kitüntetésben részesült felsőoktatási intézmény kategóriában a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola; a Budapesti Gazdasági Főiskola Aranyfokozatú Elismerő Oklevelet, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pedig Bronzfokozatú Elismerő Oklevelet kapott. Szervezeti egység kategóriában Bronzfokozatú Elismerő Oklevélben részesült a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kara. A díjakat a felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségein adják át.

“Felsőoktatási Minőségi Díjat kapott a Budapesti Műszaki Főiskola” bővebben