Minőségirányítási eljárások (hatályon kívül)

FIGYELEM! Az eljárásokat a megváltozott folyamatszabályozások (szabályzatok), és kapcsolódó folyamatleírások bevezetése miatt 2018. május 28-tól  a Szenátus hatályon kívül helyezte.

A minőségirányítási eljárások folyamatcentrikusan lettek kialakítva, azaz egy-egy eljárás egy-egy egyetemi működési területet foglal magában. A következő leírás az egyes eljárások legfontosabb pontjait tartalmazza, felsorolás szintjén:

Attached Files:

 • pdf ME-01 A vezetőség felelőssége v13

  Az egyetem belső kommunikációjának, a döntési és érdekegyeztető mechanizmusok működtetésének módját, a teljes intézményre kiterjedő minőségirányítási szervezet felépítését, a rendszerfejlesztés tervezésének logikáját, és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által elvárt vezetőségi felülvizsgálatot az ME-01-es eljárásban szabályoztuk.

 • pdf ME-02 Minőségirányítási rendszer v11

  A rendszer előíró része kézikönyvben, eljárásokban, szabályzatokban, utasításokban, formanyomtatványokban található meg. Amennyiben értő módon akarjuk olvasni ezeket, tudni kell, hogy a szabályzások formai, tartalmi és fejlesztési kötöttségeit határoztuk meg az egységesség kedvéért. Szabályozzuk az ME-02-es eljárásban miként jelölhető egy felelős, készülhet egy dokumentum, ki az, aki jogosult az eljárások módosítására és jóváhagyására, mi garantálja, hogy a gépünkön lévő változat az érvényes és aktuális példány.

 • pdf ME-03 Partnerközpontúság a tanulmányi, kutatási és egyéb szolgáltatásokra v11

  Az ME-03-as eljárás tartalmazza valamennyi intézményünkkel kapcsolatban álló partnerünknek adott ígérvényeinkre vonatkozó szabályozásokat. Az eljárás kitér az ígérvények kiadásának, nyomonkövetésének, változásának kezelésére.

 • pdf ME-04 Képzési folyamatok tervezése és fejlesztése v10

  A képzési folyamatok tervezésének és fejlesztésének megtervezése, a képzési struktúra tervezése, a képzési struktúra elemeinek fejlesztése, az ezekhez tartozó felelősségi szintek kijelölése, a szükséges dokumentációs kötelességek az ME-04-es eljárásban kerültek meghatározásra.

 • pdf ME-05 Alapoktatási folyamatok v11

  Az ME-05-ös eljárás foglalja össze azokat a szabályozásokat, amelyek az alapoktatási folyamatokra vonatkoznak. Részletesen foglalkozik a folyamat egyes részeivel, kezdve a félévtervezéssel, a teljes oktatási folyamatot végigkísérve, kitér a tanulmányik ellenőrzésére, a szakdolgozat készítésére, a záróvizsgára. Ezen eljárás szabályozza a tehetséggondozást, a Tudományos Diákkör tevékenységét, az egyes alapképzési formák sajátosságait, a szakmai gyakorlatok folyamatát, és végül, de nem utolsó sorban az alapképzési folyamatok értékelését.

 • pdf ME-06 Továbbképzési folyamatok v11

  A szakirányú (szakmérnöki) továbbképzési folyamatot, a tanfolyamok indítását, a kooperatív képzést az ME-06-os minőségirányítási eljárással szabályoztuk.

 • pdf ME-07 Kutatási és fejlesztési tevékenység v12

  A kutatás-fejlesztés, a publikációs tevékenység, és minden egyéb, az ME-05-ös, ME-06-os eljárások alá be nem sorolható tevékenységek szabályozását az ME-07-es eljárás végzi.

 • pdf ME-08 Tárgyi erőforrások beszerzése és fejlesztése v10

  Az egyetem működésének kiemelt feladata az erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A tárgyi erőforrások rendelkezésre állásának szabályozásait az ME-08-as eljárás foglalja össze. Az eljárás szabályozási szinten kíséri végig a gazdasági folyamat tervezését, a végrehajtást, az ellenőrzést, és a gazdasági szabályozók módosítását és fejlesztését.

 • pdf ME-09 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése v12

  Az ME-09-es eljárás az előző pontban említett erőforrás rendelkezésre állás humán oldalát szabályozza, kezdve a humánpolitikai tervvel, a belső erőforrások felmérésén, karbantartásán keresztül egészen a munkatársak folyamatos fejlesztéséig. Természetesen itt rendelkezünk a munkakörökhöz előírt követelmények meghatározásáról is.

 • pdf ME-10 Mérés, elemzés és tökéletesítés v12

  A minőségirányítási rendszer, és ezzel összhangban mindennapi munkánk tudatos, hatékony fejlesztése csak akkor vihető véghez, ha a fejlesztés tervezéséhez objektív, tényszerű adatokat tudunk felhasználni. Ez csak akkor biztosítható, ha a folyamatainkat előre meghatározott módon, és szempontok szerint mérjük, a kapott adatokat elemezzük. Az elemzés alapján megállapított kritikus, gyenge pontokra már valóban hatékony fejlesztés alapozható. Az ME-10-es eljárás ezt a mérési, fejlesztési rendszert hivatott szabályozni.

 • pdf ME-11 Hallgatói élet v10

  Az ME-11-es eljárás a hallgatói élet szabályzatokkal eddig le nem fedett területeit igyekszik rendezetté tenni, kiterjed a hallgatói jogviszony értelmezésére, szabályozza a hallgatókkal kialakított belső kommunikációs felületeket, rendelkezik a Hallgatói Önkormányzatokról, az öntevékeny körökről, kitér a kollégiumi életre, röviden összefoglalja a tudományos diákkörök és a Tudományos Diákköri Tanács működését, az egyetemi sportéletet.

 • pdf ME–12 Doktori képzés, habilitációs eljárás v5

  Az ME-12-es eljárás foglalja össze azokat a szabályozásokat, amelyek a doktori iskola működésére, az előírásokra és a fejlesztési visszacsatolásokra vonatkozik. Részletesen foglalkozik a folyamat minden részével, mely a magas szintű tudományos képzés feltételrendszerét az irányítás oldaláról biztosíthatja. A teljes doktori képzési folyamatot végigkísérve, kitér az oktatásra, a tudásellenőrzésre, a tudományos munka és dolgozat elkészítésére, az értékelésre. Ezen eljárás szabályozza a doktori hallgatók és az érintettek visszajelzéseinek feldolgozását a rendszeres minőségfejlesztés folyamatában. Az eljárás kiemelt szerepet játszik a doktori iskola akkreditálási dokumentumai között, miközben szervesen illeszkedik az intézmény minőségirányítási rendszerébe is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.